Universitatea "Babeș-Bolyai", prima în ţară în clasamentul QS al sustenabilităţii 2024

Universitatea "Babeș-Bolyai", prima în ţară în clasamentul QS al sustenabilităţii 2024

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ocupă prima poziţie în ţară, din 8 universităţi incluse, poziţia 159 în Europa şi poziţia 335 la nivel internaţional, în clasamentul universităţilor sub aspectul dezvoltării durabile (sustenabilităţii) realizat de compania britanică QS, potrivit unui comunicat de presă.

"Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ocupă prima poziţie în ţară (din 8 universităţi incluse), poziţia 159 în Europa (din 493 de universităţi incluse) şi poziţia 335 la nivel internaţional (din 1403 universităţi incluse) în clasamentul universităţilor sub aspectul dezvoltării durabile (sustenabilităţii) realizat de compania britanică QS şi dat publicităţii marţi, 5 decembrie 2023", precizează sursa citată.

Universităţile incluse în clasamentul QS al sustenabilităţii au fost analizate din perspectiva a trei criterii: (1) impactul asupra mediului (ex. prin programele academice, prin cercetare ştiinţifică şi prin implementarea mecanismelor şi politicilor asociate sustenabilităţii); (2) impactul asupra societăţii (ex. angajabilitatea absolvenţilor, reputaţia în societate şi parteneriatele cu industria; politici de egalitate; contribuţia academică la sănătate şi bunăstare prin educaţiei şi cercetare; impactul social al unei educaţii de calitate şi bazată pe cercetare; şi schimbul de cunoaştere), respectiv (3) guvernanţa (ex. mecanisme moderne şi eficiente de decizie, etică, transparenţă financiară şi implicarea studenţilor).

"În lumea actuală, rezultatele academice ale universităţilor - absolvenţi prin educaţie de calitate; generarea de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică şi relaţii inovative cu mediul socio-economic - şi guvernanţa proprie sunt tot mai mult raportate la indicatorii de dezvoltare durabilă, semn că o universitate este relevantă atât academic, cât şi pentru lumea în care funcţionează. În acest an UBB a ocupat cea mai bună poziţie în ţară prin prisma academică (reunind performanţele în diverse rankinguri academice relevante) şi mă bucur că, aşa cum se vede prin acest nou ranking, această performanţă academică este una importantă şi pentru lumea în care trăim în prezent şi pe care dorim să o construim în viitor. Iar performanţa este nu doar bună, ci este foarte bună: prima în ţară, între primele 33% la nivel european şi între primele 25% la nivel internaţional, ceea ce este congruent şi cu găzduirea Catedrei UNESCO în Schimbări climatice şi Dezvoltare durabilă la UBB. În fine mă bucur să văd că în zona indicatorilor specifici suntem primii mai ales în ariile educaţionale şi de cercetare la interfaţa cu sustenabilitatea, inclusiv la angajabilitate şi parteneriatul cu industria, iar prin noul program UBBMed şi în zona de "health & wellbeing" ", afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

Potrivit sursei citate, pe parcursul anului 2023, luând în considerare toate rankingurile incluse în metarankingurile universitare/naţionale publicate până în prezent, UBB are în sinteză cea mai bună performanţă din România: (1) Poziţia 801 - 850 în clasamentul britanic global QS - prima în România; de asemenea, în acest clasament pentru Europa este prima din ţară, ocupă poziţia 15 în Europa de Est şi poziţia 260 în Europa; (2) Poziţia 923 (top 4,5%) în clasamentul CWUR/Centre for World University Ranking - prima în România; (3) poziţia 1157 (Quartilul 1) în clasamentul Scimago al universităţilor - prima în România; (4) Poziţia 1058 în clasamentul Leiden - prima în România; (3) Poziţia 1001-1200 în clasamentul Times Higher Education (alături de încă trei universităţi din ţară şi după alte două universităţi din ţară). Nicio universitate românească nu a fost inclusă în clasamentul chinez Shanghai/ARWU şi în cel taiwanez NTU (ambele rankinguri se bazează mai ales pe publicaţii de tip articol din zona ştiinţelor, indexate Web of Science).

"Aşa cum am spus şi în alte contexte, fluctuaţiile poziţiei UBB în diverse rankiguri - ex. prezenţe, absenţe, poziţii/ranguri diferite - sunt determinate mai ales de nuanţele diferite în criteriile de clasificare, dar sunt corectate prin metarankinguri, iar UBB are, sub acest aspect, cea mai bună performanţă din istoria sa. Astfel, în "Metarankingul Universitar" (publicat pentru prima dată în 2016 pentru anul 2016 de către Ministerul Educaţiei, iar ulterior, cu aceeaşi metodologie, de alte organizaţii academice), care reuneşte 9 rankinguri/clasamente internaţionale majore ale universităţilor, UBB a ocupat constant prima poziţie în ţară şi a crescut constant ca performanţă din 2016 până în 2022. În "Metarankingul Naţional" (publicat pentru prima dată în anul 2022 pentru 2021 de către Ministerul Educaţiei), care reuneşte 9 clasamente internaţionale majore ale universităţilor, UBB a ocupat constant prima poziţie în ţară şi a crescut ca performanţă din 2021/2022 în 2022/2023", subliniază, în acest context, rectorul UBB.

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu cel mai complex profil academic din ţară (prin numărul de programe şi caracterul multicultural cu trei limbi academice oficiale: română, maghiară şi germană), cu tradiţia academică cea mai veche din România (începută acum 442 de ani - 1581), reprezentând de asemenea cea mai mare comunitate academică din ţară (cu peste 50.000 de oameni, din 15 localităţi şi 11 judeţe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităţilor de prestigiu şi de referinţă din România, de şapte ani aflându-se pe prima poziţie în ţară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaţionale majore ale universităţilor.

În plus, de mai mulţi ani UBB ocupă primele poziţii în ţară în rankingurile internaţionale globale şi pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universităţi ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unităţi CDI integrate în reţele europene, laboratoare didactice modernizate şi integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internaţional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizaţia unora din cele mai prestigioase universităţi europene world-class/research-intensive, a primit distincţia europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianţei universităţilor europene EUTOPIA.

Comenteaza